(από Tο τέλος του παραμυθιού ή η αρχή του ονείρου, Eρμής 2001)                         https://simeiakairwn.wordpress.com