Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Καλὴ Ἀνάσταση, Ἑλλάδα!
Καλὴ Ἀνάσταση στὸν Πόντο!
Καλὴ Ἀνάσταση, Πόλη τοῦ Κωνσταντίνου!
Καλὴ Ἀνάσταση, Σμύρνη!
Καλὴ Ἀνάσταση στὴν Κύπρο!
Καλὴ Ἀνάσταση, χαμένες Πατρίδες!
Καλὴ Ἀνάσταση ,νιάτα!
Καλὴ Ἀνάσταση, ξενιτεμένοι!
Καλὴ Ἀνάσταση, οἰκογένεια!
Καλὴ Ἀνάσταση ,παιδιά!
Καλὴ Ἀνάσταση, γηρατειά!
Καλὴ Ἀνάσταση ,ταλαίπωρη ψυχή μου!
Καλὴ Ἀνάσταση ,μοναχικὲ ταξιδιώτη!
Καλὴ Ἀνάσταση, ἐγκαταλελειμμένε σὲ ἵδρυμα!
Καλὴ Ἀνάσταση σὲ σένα ποὺ δὲ θὰ σὲ θυμηθεῖ κανείς!
Καλὴ Ἀνάσταση σὲ σένα ποὺ δὲ θὰ ἔχεις ἐπισκέπτη!
Καλὴ Ἀνάσταση στὸν ἀσθενῆ!
Καλὴ Ἀνάσταση στὸν φυλακισμένο!
Καλὴ Ἀνάσταση στὸν πεινασμένο!
Καλὴ Ἀνάσταση μὲ Ἐλπίδα καὶ Δύναμη σὲ ἐσένα ποὺ ἔχασες τὴν ἐλπίδα!
Καλὴ Ἀνάσταση σὲ ἐσένα ποὺ ἀπέρριψαν!
Καλή μας Ἀνάσταση, ἀδελφοί!