Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2016


ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Ο πατέρας της Ρωμιοσύνης και η γέννηση της Αυτοκρατορίας  

Κανόνες Συμμετοχής στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2016

- Τα διηγήματα, με τα οποία θα συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, θα πρέπει να αναφέρονται στο πρόσωπο, την περίοδο και τα έργα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο καθένας από τους συμμετέχοντες οφείλει να αναπτύξει την θεματολογία του έργου του σε έναν ή περισσότερους από τους ρόλους που έλαβε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δηλαδή αυτού του υπερασπιστή των Χριστιανών, του γενάρχη της Ρωμιοσύνης, του κτήτορα της Νέας Ρώμης – Κωνσταντινούπολης και του ιδρυτή της Χριστιανικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Εάν κάποιος θέλει να αναπτύξει ή να συμπεριλάβει στο έργο του ζητήματα γύρω από τα λάθη που ως άνθρωπος έπραξε ο Μέγας Κωνσταντίνος, οφείλει να το κάνει με τρόπο απολογητικό (χωρίς εμπαθή διάθεση).

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομιλούντες την ελληνική γλώσσα ανεξαιρέτως λοιπών στοιχείων.

- Η έκταση των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2500 λέξεις (περίπου πέντε σελίδες).

- Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο διήγημα, το οποίο να μην έχει δημοσιευθεί ποτέ σε οποιοδήποτε επίσημο έντυπο (βιβλίο-εφημερίδα-περιοδικό).

- Τα έργα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως με ψευδώνυμο. Εντός του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θα πρέπει να βρίσκεται και ένας άλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το πραγματικό όνομα και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου (διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ενώ εξωτερικά αυτού θα αναγράφεται το ψευδώνυμο, και ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά τη αξιολόγηση-κρίση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο και το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Έργα, στα οποία δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου, θα αποκλείονται εξ αρχής.

- Τα διαγωνιζόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση: Εθνικής Αντιστάσεως 10, Τ.Κ.73300, Χανιά Κρήτης – Μουρνιές, υπόψιν κου Κωστουράκη Κωνσταντίνου και με την ένδειξη: «Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό». 


- Η κρίση των έργων θα γίνει από:

  • Χριστοδουλάκη Νικόλαο, Θεολόγο – συγγραφέα
  • Αθανασάκη - Γριβάκη Ευγενία, Φιλόλογο
  • Χαλιάσου Κωνσταντίνα, Φιλόλογο, δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας
  • Κουλιέρη Ευτυχία, Απόφοιτο τμ. Ιστορίας - Αρχαιολογίας, M. Ed. Ειδικής Εκπαίδευσης
- Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την 1η Οκτωβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

- Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει ένα Κωνσταντινάτο κόσμημα φυλαχτό από χρυσό 14Κ αντίγραφο νομίσματος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μία τιμητική πλακέτα. Στους συμμετέχοντες, που θα καταλάβουν την 2η , 3η , 4η και 5η θέση, θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες και θα δωρισθούν βιβλία. Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικό έπαινο ως επιβράβευση για την συμμετοχή τους.

- Η ανακοίνωση των νικητών και η απονομή των βραβείων τους θα γίνει στο Ηράκλειο της Κρήτης σε τιμητική εκδήλωση, που θα ανακοινωθεί μετά την λήξη του διαγωνισμού.

- Με την συμμετοχή στον διαγωνισμό οι συγγραφείς παραχωρούν αυτοδίκαια στους οργανωτές τα πνευματικά τους δικαιώματα για το διήγημα τους συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα και αποστέλλοντάς την μαζί με το έργο τους.

- Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις στο email του Συλλόγου:

sfa.cryptochristian@gmail.com


Παραχώρηση Πνευματικών Δικαιωμάτων

Βεβαίωση

Ο/Η κάτωθι υπογραφόμενος/η :

……………………………………………………………………………….…

δηλώνω ότι διατηρώ τα πνευματικά δικαιώματα του έργου και ότι θα μπορώ να τα ασκήσω οποτεδήποτε και με όποιον τρόπο θελήσω.

Συναινώ όμως στο να συμπεριληφθεί το κείμενο- διήγημά μου με τίτλο :

…………………………………….……………………………………………,


το οποίο κατέθεσα στον λογοτεχνικό διαγωνισμό που διοργάνωσαν από κοινού ο Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης το 2016 με τίτλο «Άγιος Κωνσταντίνος. Ο πατέρας της Ρωμιοσύνης και η γέννηση της Αυτοκρατορίας», σε τεύχος ή σε αυτοτελή τόμο που θα εκδώσει ο Σύλλογος Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών για όλα ή κάποια από τα διηγήματα αναφέροντας τους συγγραφείς των έργων, και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών ή οποιαδήποτε άλλη δημιουργήσει στο μέλλον, καθώς επίσης και να συμπεριληφθεί σε οποιαδήποτε έκδοση του Συλλόγου Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών εσαεί.

Με τιμή

(υπογραφή)