Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

Oι τελευταίοι Ασσύριοι της Τουρκίας παλεύουν για την πίστη τους

*Από τον 5ο αιώνα μ.χ. ασπάστηκαν τον Νεστοριανισμό ...

Καταπίεση, διωγμοί και οι χριστιανοί στον υπόλοιπο κόσμο βοηθούν τους μουσουλμάνους με γενναιόδωρα επιδόματα και βοήθειες και ουδόλως ενδιαφέρονται για τους ελάχιστους εναπομείναντες χριστιανούς στον μουσουλμανικό κόσμο.

Οι Ασσύριοι ήταν από τους πρώτους χριστιανούς στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής.
Μετά τους Αρμένιους και τους Έλληνες ήταν η τρίτη χριστιανική εθνότητα που υπέστη γενοκτονία από τους Νεότουρκους με άγνωστο αριθμό νεκρών,πολλοί υπολογίζουν 700.000.

Οι περισσότεροι που επέζησαν μετά από αλλεπάλληλους διωγμούς ζουν σε δυτικές χώρες.
Βλέπουμε εδώ την αιώνια μάχη των χριστιανών να επιβιώσουν δίπλα δίπλα με τον μουσουλμάνο...

Πηγή