Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

1ο Διαφημιστικό Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2014


Ένα ταξίδι στο Βυζάντιο με όχημα τη λογοτεχνική σας φαντασία.

2ο Διαφημιστικό Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2014.

Ένα ταξίδι στο Βυζάντιο με όχημα τη λογοτεχνική σας φαντασία.

Διαφημιστικό Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2014

Ένα ταξίδι στο Βυζάντιο με όχημα τη λογοτεχνική σας φαντασία.