Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Στην αγκαλιά της Μητέρας του Θεού (μια συγκλονιστική διήγηση με Κρυπτοχριστιανούς).

Πρόσφυγες εγκαταλείπουν την Τραπεζούντα. Έργο του Δημήτριου Βλάχου

Η μπόρα έχει περάσει, αλλά θυμωμένα κυλούν τα θολά νερά του ποταμού, δίπλα από το μεγάλο χωριό που απλώνεται στον εύφορο κάμπο. Είναι Τουρκικό το χωριό.