Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

Ένα μικρό φωτογραφικό ταξίδι προς τιμή όλων των ηρωικός πεσόντων υπέρ της Πατρίδας μας.

ΨΗΛΑ ΟΙ ΣΗΜΑΙΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ-ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Ἐπιστράτευσις
Ἡ Παναγιὰ μαζί μας! [2]
Ἀποχαιρετισμός
Ἕλληνες στρατιῶτες. Στὸν πόλεμο, σὰν σὲ γιορτή. [2]
Ἀναχώρησις διὰ τὸ μέτωπον. [10]
Ἀναχώρησις διὰ τὸ μέτωπον. [10]
Ἀναχώρησις διὰ τὸ μέτωπον, μὲ πίστι καὶ καρδιά. [2]
Ἐμπρός παιδιά! [11]
Πορεία πρὸς τὸ μέτωπον. [11]


Ἕλληνες στρατιῶτες
Ἕλλην στρατιώτης [13]
Ἕλλην στρατιώτης [14]
Ἕλλην στρατιώτης [14]
Ἕλλην στρατιώτης [2]

Στὸ μέτωπον
Ὁ ὀρειχάλκινος ἀνδριάντας τοῦ ἥρωα στρατιώτη, ἢ τοῦ ἀγνώστου στρατιώτη, ἔργο τοῦ γλύπτου Λαζάρου Λαμέρα, ἔχει ὕψος 5,5 μ. καὶ τοποθετήθηκε τὸ 1966 στὴν θέσι ὅπου βρίσκεται καὶ σήμερα. Ἀπὸ τότε δεσπόζει στὸ πεδίον τῆς μάχης τοῦ Καλπακίου. [15]
Σαλπιγκτής [11]
ΑΕΡΑ! Ἡ θρυλικὴ πολεμικὴ κραυγή, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς Ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων, ἀντιλαλοῦσε στὰ βουνά τῆς Ἠπείρου. (φωτ. Λάζαρος Ἀκκερμανίδης)
19 φωτογραφίες τοῦ Λαζάρου Ἀκκερμανίδη ἀπὸ τὸ μέτωπο.
(«Ἡ Καθημερινή», 28-10-1999)
Ἀέρα! [11]
Ἀέρα! [11]
Ἕλλην στρατιώτης ἐπάνω σὲ ἕνα ἰταλικὸ ἐγκαταλελειμμένο ἅρμα μάχης CV-33. Στὶς 3-11-1940 οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις στο Καλπάκι ἀντιμετώπισαν μὲ ἐπιτυχία μιὰ ἔφοδο 50-60 τέτοιων ἁρμάτων καὶ κατέστρεψαν ἐννέα ἀπὸ αὐτά. Ἡ ἐπιτυχία αὐτὴ διαδόθηκε σὲ ὅλο τὸ μέτωπο καὶ ἐξύψωσε τὸ ἠθικὸ τῶν μαχητῶν. [5]
Τὸ σάλπισμα ἐξορμήσεως πρὸ τῆς Κλεισούρας [2]
Τμήματα Πεζικοῦ ἐν δράσει. Ἐλβασάν. [2]
Ἡ III Μοίρα Πυροβολικοῦ βάλλει ἀπὸ Μοράβαν εἰς Ἰβὰν τὴν 18-3-1940. [2]
Πόγραδετς [2]
Βαρὺ πυροβόλο κατὰ ἰταλικῶν θέσεων εἰς περιοχὴν Πόγραδετς [2]
Βολὴ ὄλμου [11]
Ὁμὰς πυροβολητῶν [2]
Ὁπλίτης εἰς θέσιν μάχης ἐντὸς χαρακώματος [11]
Ἕλλην φρουρὸς στὸ ὕψωμα 1878 τῆς Μόροβας [2]
Πῦρ καὶ κίνησις στὸ χιόνι [12]
Φόρτωσις πυροβόλου [2]
Ἀσυρματιστὲς ἐν ὥρα ἐργασίας [12]
Μεταφορὰ ἐφοδίων [2]
Μεταφορὰ πυρομαχικῶν [2]
Μεταφορὰ πυρομαχικῶν ἐν μέσῳ χιονοθυέλλης καὶ δύσβατων ὀρεινῶν ὁδῶν [2]
Πρὸς Στενωπὸν Κλεισούρας [2]
Κλεισούρα. Ἰταλικὸν ἅρμα. Στὸ βάθος Τρεμπεσίνα. [2]
Πρὸς Ἐλβασάν [2]
Εἴσοδος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὴν Ἑλληνικὴ Κορυτσά (23-11-1940) [2]
Ἐμπρός, πάντα ἐμπρός! [2]
Τεπελένι, ὑψώματα Τρεμπεσίνας [2]
Μόνον 177 χλμ ἀπὸ τὰ Τίρανα! [2]
Καὶ στὴν Ρώμη! [2]
Μεταφορὰ τραυματιῶν [2]
Διανομὴ ταχυδρομείου [2]
Ἀλληλογραφία [2]
Παρασκευὴ ροφήματος [2]
Διανομὴ συσσιτίου σὲ Ἰταλοὺς αἰχμαλώτους [2]
Νερὸ ἀπὸ μιὰ ἠπειρώτικη βρύση [12]

Γυναῖκες τῆς Πίνδου
Γυναῖκες τῆς Πίνδου [11]
Γυναῖκες τῆς Βορείου Ἠπείρου [2]
Γυναῖκες τῆς Πίνδου [11]

Στὰ μετόπισθεν
Ἡ Μάνα τοῦ Στρατοῦ εἰς τὸ Ἀργυρόκαστρον [2]
Διανομὴ ἰματισμοῦ σὲ ἀδελφὲς νοσοκόμες [11]
Παρατεταγμένη ὁμάδα νοσηλευτριῶν [11]
Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἀπὸ στρατιωτικὸν νοσοκομεῖον [11]
Ἀναμνηστικὴ φωτογραφία ἀπὸ στρατιωτικὸν νοσοκομεῖον [11]
Πλεκτὰ διὰ τὸν Στρατόν [2]
Ἡ τραγουδίστρια τῆς νίκης, Σοφία Βέμπο
Τὸ πανηγύρι τῆς νίκης
Οἱ κοπέλες τῆς Ε.Ο.Ν. παρελαύνουν στὴν Ἀθήνα.
Ἡ III Ὀρεινὴ Ταξιαρχία παρελαύνει στὴν ἐλεύθερη Ἀθήνα (9-11-1944).
Ὁ ΕΛΑΣ παρελαύνει στὸν ἐλεύθερο Βόλο.
Τὰ παιδιά μας, τὸ μέλλον τῆς Ἑλλάδος, παρελαύνουν. Περήφανα. Μὲ τὸ κεφάλι ψηλά. ΕΛΛΗΝΕΣ.

Κατοχή - Ἀντίστασις - Ἀπελευθέρωσις
Οἱ Γερμανοὶ στὴν Ἀκρόπολι
28 Ὀκτωβρίου 1941: Οἱ Ἀθηναῖοι ἑορτάζουν τὸ ΟΧΙ ἀψηφώντας τοὺς κατακτητές.
Ἡ ἀνατίναξις τῆς γέφυρας τοῦ Γοργοπόταμου (25-11-1942)
Ἡ λιμοκτονία τοῦ χειμώνα 1941-42
Γερμανικὴ βαρβαρότης: Ὁλοκαύτωμα
Ἐκτελέσεις
Ἐκτελέσεις
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Ὁ πρωθυπουργὸς Γ. Παπανδρέου ὑψώνει τὴν Γαλανόλευκη στὴν Ἀκρόπολι (18-10-1944).


Στρατιωτικὰ ἔγγραφα
9-4-1939: Διαταγὴ τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπάγου πρὸς τὸν Διοικητὴν τῆς VIII Μεραρχίας Ὑποστράτηγον Χαράλαμπον Κατσιμῆτρον: «Κατηγορηματικὴ ἐντολή σας εἶναι ἡ μέχρις ἐσχάτων μετὰ πείσματος διεκδίκησις τοῦ ἐθνικοῦ ὑμῶν ἐδάφους.»
22-10-1940: Ὁ ὑπουργὸς ἐξωτερικῶν τῆς Ἰταλίας Τσιάνο πρὸς τὸν γενικὸν διοικητὴν Ἀλβανίας Τζιακομόνι: «Προκαθορισμένη ἡμερομηνία εἶναι ἡ 28η Ὀκτωβρίου.»
28-10-1940: Διαταγὴ Ἀρχιστρατήγου Ἀλεξάνδρου Παπάγου πρὸς τοὺς διοικητὰς τῶν Μεγάλων Μονάδων: «Ἀπὸ ἕκτης πρωϊνῆς ὥρας σήμερον περιερχόμεθα ἐμπόλεμον κατάστασιν πρὸς Ἰταλίαν. Ἄμυνα ἐθνικοῦ ἐδάφους διεξαχθῇ βάσει διαταγῶν ἃς ἔχετε. Ἐφαρμόσατε σχέδιον Ἐπιστρατεύσεως.»
«Ἡ λακωνικὴ συντομία τῆς πρώτης αὐτῆς διαταγῆς ἀπὸ εἴκοσι μία λέξεις μαρτυρεῖ τὴν ἄριστη, ἐπιτελικὴ προπαρασκευὴ τῶν πολεμικῶν σχεδίων τῶς χώρας.» (ΓΕΣ/ Διεύθυνση Ἱστορίας Στρατοῦ, «Ἐπίτομη Ἱστορία Πολέμου 1940-41», σελ. 42.)
28-10-1940: Ἡμερησία διαταγὴ τοῦ Διοικητοῦ τῆς VIII Μεραρχίας Ὑποστρατήγου Χαραλάμπου Κατσιμήτρου: «Ἀντίστασις μέχρις ἐσχάτων. Πολεμήσατε μετὰ λύσσης κατὰ τοῦ ἀνάνδρου ἐχθροῦ. Ζήτω τὸ Ἔθνος! Ζήτω ἡ Πατρίς! Ζήτω ὁ Στρατός!»
28-10-1940: Ἡμερολόγιον ἐπιχειρήσεων VIII Μεραρχίας.
17 Μαρτίου 1941: Ἡμερησία διαταγὴ τοῦ Βασιλέως Γεωργίου Β' πρὸς τοὺς Ἀξιωματικούς, Ὑπαξιωματικοὺς καὶ Στρατιῶτες.

Ἐφημερίδες καὶ περιοδικά
Ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν. Αἱ ἑλληνικαὶ δυνάμεις ἀμύνονται τοῦ πατρίου ἐδάφους. («Ἔθνος», 28-10-1940) [10]
Ἕλληνες, εἰς τὰ ὅπλα! («Ἀσύρματος», 28-10-1940)
Ἡ Ἑλλὰς εὑρίσκεται ἀπὸ χθὲς εἰς πόλεμον μὲ τὴν Ἰταλίαν. Τὸ Ἔθνος σύσσωμον, μνῆμον τῶν παραδόσεών του, εἰς τὰς ἐπάλξεις! («Ἡ Καθημερινή», 29-10-1940)
Κορυτσά, Πρεμετή, Ἅγιοι Σαράντα, Ἀργυρόκαστρον! Ἡ Νίκη στεφανώνει τὴν Ἑλλάδα.
Τὸ ἀμερικανικὸ «Life», 16-12-1940: «Greek soldier»

Ἀφίσες, λαϊκὲς εἰκόνες κ.ἄ.
Ἡ Παναγιὰ μαζί του (Γεώργιος Γουναρόπουλος) [16]
Ἐμπρός, τῆς Ἑλλάδος παιδιά (Κώστας Γραμματόπουλος) [16]
Ἕλα νὰ τὰ πάρης (Κώστας Γραμματόπουλος) [16]
Οἱ ἡρωίδες τοῦ 1940 (Κώστας Γραμματόπουλος) [16]
Γιὰ τοὺς στρατιῶτες (Βάσω Κατράκη) [16]
Ἔδωσες ἐσύ; (Τάσσος) [16]
«Τὸ στιλέτο», ξυλογραφία τοῦ Τάσσου. Πρωτοδημοσιεύθηκε (χωρὶς τὸ «ΟΧΙ») στὶς 16-11-1940 στὸ περιοδικὸ «Νεοελληνικὰ Γράμματα».
Ἑλληνίδες, πλέκετε! [7]
Ἀπελευθέρωσις τῆς Κορυτσᾶς (22-11-1940)
Λαϊκὴ εἰκόνα
Ὁ Καραγκιόζης στὸ μέτωπο
Ο Γλέζος και ο Σάντας κατεβάζουν την σβάστικα από την Ακρόπολι.

Πηγὲς ἀπὸ ὅπου ἐλήφθησαν οἱ φωτογραφίες:
[1] USA Library of Congress Prints and Photographs Division, digital ID fsa.8e00859.
[2] Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Φωτογραφικὸν ὑλικὸν Διευθύνσεως Ἱστορίας Στρατοῦ.
[3] Ἀλέξανδρος Ζαούσης, «Οἱ δύο ὄχθες: 1939-1945», Παπαζήσης, 1987.
[4] Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν.
[5] «Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς καὶ τὸ Ἔπος τῆς Β. Ἠπείρου (1940-41)», ἐκδ. περιοδικοῦ «Στρατιωτικὴ Ἱστορία», σειρὰ «Μεγάλες Μάχες», τ. 3, Ὀκτ. 2001, ISBN 960-86822-5-8.
[6] «Στῖχοι Ἡρωικοὶ - Ἀθάνατοι», ἔκδ. Δ' Σώματος Στρατοῦ.
[7] Περιοδικὸν «Ελληνικὴ Ἱστορία», τ. 11, Σεπτ.-Ὀκτ. 2004 (ἐκδ. Δ. Τασσόπουλος).
[8] Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Φωτογραφικὸν ὑλικὸν Μουσείου Πολεμικῆς Ἀεροπορίας.
[9α] Περιοδικὸν «Τότε...», τ. 69, Νοέμ.-Δεκ. 1997. [9β] Περιοδικὸν «Τότε...», τ. 71, Μάρτ.-Ἀπρ. 1998.
[10] «Ἰωάννης Μεταξᾶς», τῆς Ἰωάννας Φωκᾶ.
[11] Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Στρατοῦ, Τὸ ἔπος τοῦ 1940.
[12] Γενικὸν Ἐπιτελεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης, Φωτογραφικὸν ἀρχεῖον 7ου ΕΓ τοῦ ΓΕΣ.
[13] «Greek Military Photos», greekmilitary.net .
[14] Περιοδικὸν «Ἱστορικὰ Ἀρχεῖα», τ. 1, 2009, ἐκδ. Ἰωλκός, ISSN 1791-7638.
[15] National Geographic, «1940-41: Ελλάδα - Η πρώτη νίκη», Ἀθῆναι, 2008, ISBN 978-960-469-244-6.
[16] «Τὸ Ἔπος τοῦ ᾿40 στὴ λαϊκὴ εἰκονογραφία», Εἰκαστικόν.
[17] «6 Ἀπριλίου 1941: Ἡ γερμανικὴ ἐπίθεση», ἐκδ. «Καθημερινή - 7 ἡμέρες», 7 Ἀπρ. 2002                                     .
http://pheidias.antibaro.gr/1940/photos.htm