Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός 2017: Μια φορά και ένα καιρό στα χρόνια του Ιουστινιανού


Μια φορά και ένα καιρό στα χρόνια του Ιουστινιανού

Κανόνες Συμμετοχής στον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2017- Τα διηγήματα, με τα οποία θα συμμετάσχετε στον διαγωνισμό, θα πρέπει να αναφέρονται στο πρόσωπο, την περίοδο και τα έργα του Αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Ο καθένας από τους συμμετέχοντες οφείλει να αναπτύξει την θεματολογία του έργου του σε έναν ή περισσότερους από τους ρόλους που έλαβε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, δηλαδή αυτού του υπερασπιστή των Αυτοκρατορικών εδαφών, του κατακτητή της Δύσης, του κτήτορα της Αγιάς Σοφιάς, της Ιεράς Μονής του Όρους Σινά και τόσων άλλων κτισμάτων.

Εάν κάποιος θέλει να αναπτύξει ή να συμπεριλάβει στο έργο του ζητήματα γύρω από τα λάθη, που ως άνθρωπος έπραξε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός, οφείλει να το κάνει με τρόπο απολογητικό (χωρίς εμπαθή διάθεση).

- Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ομιλούντες την ελληνική γλώσσα ανεξαιρέτως λοιπών στοιχείων.

- Η έκταση των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2500 λέξεις (περίπου πέντε σελίδες).

- Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν με ένα μόνο διήγημα, το οποίο να μην έχει δημοσιευθεί ποτέ σε οποιοδήποτε επίσημο έντυπο (βιβλίο-εφημερίδα-περιοδικό).

- Τα έργα υποβάλλονται σε τέσσερα (4) δακτυλογραφημένα αντίτυπα, με ψευδώνυμο στο κάτω δεξιά μέρος της σελίδας και θα υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, απαραιτήτως με ψευδώνυμο. Εντός του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ θα πρέπει να βρίσκεται και ένας άλλος φάκελος ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟΣ μέσα στον οποίο θα βρίσκεται το πραγματικό όνομα και τα λοιπά στοιχεία του διαγωνιζομένου (διεύθυνση, πόλη, τηλέφωνο), ενώ εξωτερικά αυτού θα αναγράφεται το ψευδώνυμο, και ο οποίος θα αποσφραγιστεί μετά τη αξιολόγηση-κρίση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το απόρρητο και το αδιάβλητο του διαγωνισμού. Έργα, στα οποία δεν διασφαλίζεται η ανωνυμία του διαγωνιζόμενου, θα αποκλείονται εξ αρχής.

- Τα διαγωνιζόμενα έργα πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση: Φωτιάδη Πασά 6, Τ.Κ.73100, Χανιά Κρήτης, υπόψιν κου Γκούντελου Κωνσταντίνου και με την ένδειξη: «Για τον Λογοτεχνικό Διαγωνισμό».

- Η κρίση των έργων θα γίνει από:
Χριστοδουλάκη Νικόλαο, Θεολόγο – συγγραφέα
Αθανασάκη - Γριβάκη Ευγενία, Φιλόλογο
Κουλιέρη Ευτυχία, Απόφοιτο τμ. Ιστορίας - Αρχαιολογίας, M. Ed. Ειδικής Εκπαίδευσης
Νικολακάκη Νεκτάριο, Ιστορικό, Τουρκολόγο, Δρ. Θεολογίας

- Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την 30η Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

- Ο πρώτος νικητής θα κερδίσει ένα ταξίδι στη Ρώμη και μία τιμητική πλακέτα. Στους συμμετέχοντες, που θα καταλάβουν την 2η , 3η , 4η και 5η θέση, θα απονεμηθούν τιμητικές πλακέτες. Όλοι οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού θα λάβουν τιμητικό έπαινο ως επιβράβευση για την συμμετοχή τους.

- Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει μέσα από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μέσα στο Νοέμβριο του 2017.

- Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο email του Συλλόγου:
sfa.cryptochristian@gmail.com

κλικ ΕΔΩ για μεγέθυνση