Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Η ναζιστική διαχείριση της νεολαίας απο τη Νεα Τάξη

''Είναι η βαρβαρότητα. Τη βλέπω να ‘ρχεται μεταμφιεσμένη,
κάτω από άνομες συμμαχίες, και προσυμφωνημένες υποδουλώσεις...''

Οδυσσέας Ελύτης

Ἡ θεματική ἑβδομάδα εἶναι μιά κάλυψη γιά τὴν προώθηση τῆς σεξουαλικῆς διαπαιδαγώγησης, ὅπως τὴν ὑπαγορεύει ἡ νέα ''πολιτικὴ ὀρθότητα.''

Τὸ τμῆμα Παιδείας τοῦ Σύριζα, ἀπέδωσε στὴν θεματικὴ ἑβδομάδα τὸν «πιασάρικο» τίτλο: πενθήμερη ἐκδρομή.


Ἡ ἐκδρομὲς κ. Ὑπουργὲ ὅμως, δὲν ἔχουν τὸν χαρακτήρα τῆς ἐπιβολῆς.

Ἐσεῖς μὲ σοκαριστικὴ δήλωση σᾶς ἀναφέρατε:

«Δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα κανένας γονέας νὰ πάρει τὸ παιδί του ἀπὸ τὸ σχολείο για τὰ θέματα ποὺ θὰ συζητηθοῦν στὴ διάρκεια τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας. … δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ παίρνει τὰ παιδιὰ τοὺ ἀπὸ τὸ σχολείο επειδη δὲν συμφωνεῖ μὲ κάτι ποὺ ἡ πολιτεία συντεταγμένα ἔχει προτείνει νὰ γίνεται».Κάτι τέτοιες δηλώσεις μᾶς ξυπνοῦν στὴ μνήμη τὴν χιτλερικὴ νεολαία (Hitler Jugend) καὶ τὰ κομουνιστικὰ παιδομαζώματα, ποὺ ἤθελαν τοὺς νέους δοσμένους ψυχὴ τὲ καὶ σώματι στὰ κελεύσματα τῆς δικιᾶς τοὺς «συντεταγμένης πολιτείας»!Ὁ γονιός ἔχει κάθε δικαίωμα ὄχι μόνο στήν πλήρη καί ἀναλυτική γνώση τῶν πληροφοριῶν πού παρέχονται ἀπό τό σχολεῖο...

ἀλλά καί τόν πρῶτο λόγο στήν διαμόρφωση αὐτῶν τῶν πληροφοριῶν.

Ἡ σημερινὴ γενιὰ εἶναι πραγματικὰ ἀδικημένη γενιά. Ὄχι μόνο γιατί κληρονόμησε ἕνα τεράστιο δημοσιονομικὸ χρέος, ἀλλὰ γιατί δὲν ἔζησε ζωὴ ἀνθρώπινη.

Τὸ μητρικὸ καὶ πατρικὸ ἔνστικτό τῶν γονιῶν ἔχει ἀδρανήσει σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ἡ ἀτμόσφαιρα στὴν οἰκογένεια μοιάζει τοξική. Ἀπουσιάζουν παντελῶς τὰ αἰσθήματα ἀσφάλειας, σιγουριᾶς, γνήσιας ἀγάπης.

Γιὰ παράδειγμα πολλοὶ γονεῖς φοβοῦνται μήπως τὸ παιδὶ τοὺς πάρει χαμηλὴ βαθμολογία σὲ κάποιο μάθημα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν κανένα φόβο καὶ ἐνδοιασμὸ νὰ τὸ ἀφήσουν ἀπροστάτευτο σὲ κάθε λογὴς διαστροφικὲς παιδαγωγίες...

Δὲν συνειδητοποιοῦν ὅμως ὅτι στὰ χέρια τοὺς κρατοῦν ταυτόχρονα εὐαίσθητες ψυχὲς καὶ ἀτομικὲς βόμβες: ''ἡ νέα γενιὰ ἢ θὰ φτιάξει ἕναν καλύτερο κόσμο ἂν γαλουχηθεῖ σωστὰ ἢ θὰ τὸν τινάξει στὸν ἀέρα...''

Κανάκη Εὐαγγελία ~ ἐκπαιδευτικός