Κυριακή 14 Μαΐου 2017

Φράγκος Φραγκούλης: Για τις πρώτες βαπτίσεις στην Σμύρνη και για τις μειονότητες στο εσωτερικό της Τουρκίας

Απόσπασμα ομιλίας του Στρατηγού ε.α., Επίτιμου Αρχηγού Γ.Ε.Σ. Φραγκούλη Φράγκου στις 08/05/2017, στην Κοζάνη


http://greece4greeks.blogspot.gr/