Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

Tό ποῦ, τό πῶς καὶ τό πότε τῆς Γεννήσεως


Δημήτριος Παναγόπουλος Ἱεροκήρυκας †

Γιὰ τὸν Χριστὸ ξέραμε ποῦ, πῶς καὶ πότε θὰ γεννηθεῖ ἀπὸ τοὺς Προφῆτες, αἰῶνες πρὶν γεννηθεῖ. Αὐτὸ δὲν πρόκειται νὰ συμβεῖ γιὰ κανέναν άνθρωπο.
Για το πότε ἐπρόκειτο ὁ Χριστὸς νὰ ἔρθει, προφητεύτηκε ἐπακριβῶς ἀπὸ τὸν Προφήτη Δανιήλ (6ος αἰῶνας π.Χ.), ὁ ὁποῖος ἔγραψε ὅτι θὰ ἔρθει 483 χρόνια μετὰ τὴν ἔκδοση διαταγῆς περὶ αναστύλωσης τοῦ ναοῦ τοῦ Σολομώντoς ποὺ εἶχε καταστραφεῖ ἀπὸ τὸν Ναβουχοδονόσορα. Πράγματι, μετὰ ἀπὸ τόσα χρόνια γεννήθηκε ὁ Χριστός! Γιὰ τὸ ποῦ θὰ γεννηθεῖ, γράφει ὁ Προφήτης Μαλαχίας (5ος αἰῶνας π.Χ.), ὅτι θὰ γεννηθεῖ στὴν Βηθλεέμ. Για το πῶς θὰ γεννηθεῖ, γράφει ὁ Προφήτης Ησαϊας (8ος αἰῶνας π.Χ.), ὅτι θὰ γεννηθεῖ ἀπὸ παρθένο. Γράφει ἐπίσης μὲ λεπτομέρειες γιὰ ὅλα τὰ περιστατικὰ τοῦ Γολγοθᾶ. Ὅτι, δηλαδή, θὰ σταυρωθεῖ μεταξὺ δύο λῃστῶν, ὅτι θὰ.... εἰσέλθει θριαμβευτικὰ στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅτι θὰ ἀναστηθεῖ κ.ά. Για τὸν Χριστὸ προφητεύτηκαν καὶ πολλὰ ἄλλα, ὅπως: θὰ προηγηθεῖ Πρόδρομος πρὶν ἐμφανιστεῖ στὸν δημόσιο βίο, θὰ προδοθεῖ ἀπὸ δικό του ἄνθρωπο ἔναντι 30 ἀργυρίων.

 ww.orthodoxia-ellhnismos.gr