Πέμπτη 10 Αυγούστου 2017

Επανεμφανίζονται οι κρυμμένοι Αρμένιοι της Τουρκίας

Επανεμφανίζονται οι κρυμμένοι Αρμένιοι της Τουρκίας


*Οι Αρμένιοι είναι Χριστιανοί μονοφυσίτες