Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Θέματα της Πανελλήνιας Χριστουγεννιάτικης Σύναξης 2017 του Συλλόγου Φίλων των Απανταχού Κρυπτοχριστιανών


-Παρουσίαση του ζητήματος των Κρυπτοχριστιανών σε διεθνείς οργανισμούς
-Αξιολόγηση και ανακοίνωση των έργων του Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού 2017 «Μια φορά και ένα καιρό στα χρόνια του Ιουστινιανού»
-Πρόσκληση για ένταξη νέων μελών στο δυναμικό του Συλλόγου
-Παρουσίαση δραστηριοτήτων του Συλλόγου για το 2018
-Απολογισμός δραστηριοτήτων για το 2017
-Διεύρυνση του Συλλόγου σε τμήματα σε Ελλάδα και Κύπρο