Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016

Η ιστορία της μουσουλμάνας Tatarkova η οποία θεραπεύτηκε από ασθένεια με τη χάρη του Κυρίου και κατόπιν αποδέχθηκε την Ορθόδοξη πίστη και το άγιο Βάπτισμα με το όνομα Σόφια.

Βίντεο


Πηγή