Πέμπτη 25 Απριλίου 2019

Συγνώμη Κύριε


...όλοι σε Σταυρώσαμε.
Όλοι σε Σταυρώνουμε... αφού για όλους μας Σταυρώθηκες.
Όλοι σε Σταυρώσαμε με τα λάθη μας.
Συγνώμη Κύριε

http://yiorgosthalassis.blogspot.com