Δευτέρα 22 Απριλίου 2019

Ηχοθήκη«Ύμνοι Μεγάλης Τρίτης» – Γεώργιος Χατζηχρόνογλου


Ο όρθρος της Μεγάλης Τρίτης ψάλλεται το εσπέρας της Μεγάλης Δευτέρας. Η Υμνογραφία της ημέρας είναι αφιερωμένη σε δύο βασικά θέματα, στην παραβολή των δέκα παρθένων και στην καλλιέργεια των ταλάντων,

που χαρίζει στον καθένα μας ο Θεός. Προβαίνοντος του Πάθους, η Εκκλησία μας καλεί να στρέψουμε την προσοχή μας στα έσχατα, είτε αυτά για τον καθένα μας έρχονται την ώρα του θανάτου, είτε αναφέρονται στην τελείωση του κόσμου κατά τη Δευτέρα Παρουσία.

Τους ύμνους αποδίδει αριστοτεχνικά ο Άρχων Υμνωδός της Μ.Χ.Ε. Γιώργος Χατζηχρόνογλου. Το δε βίντεο προέρχεται από ζωντανή μετάδοση της Δημόσιας Τηλεόρασης.

Η επεξεργασία της εικόνας έγινε από τον Λεωνίδα Τσούκαλα, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Εκκλ. Ιδρύματος Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.


https://www.pemptousia.gr