Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020

Πρωτοφανὴς φίμωση Καθηγητὴ Ἰατρικῆς λόγω τῶν θέσεών του γιὰ τὸν «ἐγκεφαλικὸ θάνατο»!


Δὲν ἔχει προηγούμενο ἡ στυγνὴ φίμωση ἑνὸς εἰδικοῦ ἐπιστήμονα! Σὲ παλαιότερες διαλέξεις του ἔχει θεμελιώσει ἰατρικὰ τὶς θέσεις του ἀλλὰ καὶ στὴν Πατερικὴ διδασκαλία! Φανταστεῖτε τί συμφέροντα κρύβονται…

Ὕστερα ἀπὸ ἔντονες διαμαρτυρίες μεγάλου μέρους τῆς ἐπιστημονικῆς κοινότητας δὲν θὰ γίνει ἡ ὁμιλία τοῦ τ. καθηγητὴ πυρηνικῆς ἰατρικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Κ. Καρακατσάνη μὲ θέμα τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο καὶ τὶς μεταμοσχεύσεις.
Ὅπως εἶπε στὸ makthes τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ ὁ διοργανωτὴς τῆς ἐκδήλωσης, ὁ πρόεδρος τῆς Σχολῆς Γονέων – Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο Κατερίνης Κ. Κορομπίλης δὲν περίμεναν τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Μεταμοσχεύσεων, τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Μεταμοσχεύσεων, γιατρῶν τοῦ Ἱπποκρατείου νοσοκομείου καὶ τοῦ καθηγητῆ χειρουργικῆς καὶ μεταμοσχεύσεων Ι. Φούζα.
Κατόπιν τούτων ἀκυρώνεται ἡ ἐκδήλωση ποὺ ὅπως φαίνεται καὶ στὴν ἀφίσα ηταν προγραμματισμένη νὰ γίνει στὶς 3 Φεβρουαρίου.
Ὁ τ. καθηγητὴς πυρηνικῆς ἰατρικῆς πρόσθεσε στὸ makthes.gr ὅτι οἱ θέσεις του δὲν ἀλλάζουν καὶ εἶναι δημοσιοποιημένες στὸ διαδίκτυο. Σὲ ἐρώτησή μας ἂν ἀποδέχεται τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο, βάσει τοῦ ὁποίου γίνεται ἡ δωρεὰ καὶ ἡ μεταμόσχευση, μᾶς παρέπεμψε στὰ ἤδη δημοσιοποιημένα κείμενά του ἀπὸ τὰ ὁποία προκύπτει ὅτι δὲν τὸν ἀποδέχεται.
Στὴ δὲ σελίδα στὸ fb τῆς Σχολῆς Γονέων – Ἀνοιχτὸ Πανεπιστήμιο Κατερίνης (ποὺ μέχρι τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας ἦταν ἀναρτημένη ἡ ἐκδήλωση) ἀναφέρεται ὅτι «…ὁ σκοπὸς τῆς ὁμιλίας εἶναι ἡ ἐπισήμανση τῶν προβλημάτων, τὰ ὁποία ἔχουν ἀναφανεῖ κατὰ τὴ διάρκεια τῶν τελευταίων πενήντα ἐτῶν, ἀφ’ ὅτου καθιερώθηκε ἡ ἔννοια τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου», καθὼς καὶ ἡ προσπάθεια ἀπάντησης στὰ ἀκόλουθα ἐρωτήματα: ἐὰν ὁ «ἐγκεφαλικὸς θάνατος» εἶναι ταυτόσημη ἔννοια μὲ τὸν...
βιολογικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου, ἐὰν ἡ προαναφερθεῖσα ἔννοια ἐπινοήθηκε γιὰ καθαρῶς χρησιμοθηρικοὺς λόγους καὶ ἐὰν ἡ ταύτιση τοῦ «ἐγκεφαλικοῦ θανάτου» μὲ τὸ βιολογικὸ θάνατο τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν ἰατρικὴ καὶ ἀπὸ τὴ Θεολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας».
Ὁ πρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Μεταμοσχεύσεων Ι. Φούζας στὴν ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας ποὺ ἀπέστειλε στὸν κ. Κορομπίλη ἐπισημαίνει μεταξὺ ἄλλων οτι ἡ Ἐκκλησία μὲ ἐπίσημες ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔχει ταχθεῖ ὑπὲρ τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ γιὰ τὸ λόγο δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπικαλοῦνται τὴν Ἐκκλησία ὅσοι τάσσονται χωρὶς ἁρμοδιότητα καὶ γνώση κατὰ τῶν μεταμοσχεύσεων.

makthess

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr