Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020

Πιο πολύ μάς βλέπει ό υπολογιστής παρά το εικονοστάσι

 
Είπε μοναχός...
- Μην έχουμε εγκεφαλική μετάνοια άλλα έμπρακτη. Νά! Κοιτάξτε σήμερα πόσες γνώσεις περί πνευματικής ζωής αποκτήσαμε μέσα από τήν αύξηση των θρησκευτικών βιβλίων

και ιδιαιτέρως από τις πολυπληθείς χριστιανικές ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ολημερίς και όλονυκτί μπροστά σε μία οθόνη καθόμαστε.

Πιο πολύ μάς βλέπει ό υπολογιστής παρά το εικονοστάσι.

Όλοι ενημερωμένοι πλέον γνωρίζουμε γιά τους σύγχρονους Γέροντες και τις προφητείες τους μικροί και μεγάλοι, δίκαιοι και αμαρτωλοί, ώμος παρά ταύτα οι εκκλησίες είναι ακόμη άδειες και ή αμαρτία, αμαρτία. Λοιπόν, τί καταφέραμε;


http://apantaortodoxias.blogspot.gr/2017/12/blog-post_795.html

http://yiorgosthalassis.blogspot.com