Σάββατο 25 Μαΐου 2019

Ο Θεός απαντά στην προσευχή μας με πολλούς τρόπους - π. Γερμανός Σταυροβουνιώτης


Ο Θεός απαντά στην προσευχή μας με πολλούς τρόπους. Κάποτε άπαντα και με γεγονότα, που τα νομίζουμε συμπτώσεις,

ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι συμπτώσεις, αλλά έργο της θείας του πρόνοιας. Απαντά άλλες φόρες και με μια αναπάντεχη έκβαση των γεγονότων. Απαντά ακόμα και με τη σιωπή του, αν τούτο είναι το συμφέρον στην ψυχή μας.
Αρχιμανδρίτης Γερμανός Σταυροβουνιώτης

http://anastasiosk.blogspot.com