Κυριακή 26 Μαΐου 2019

Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Αν οι γάμοι γίνονται με σεμνότητα και αρετή τότε τα παιδιά και τα πράγματα της οικογένειας θα πηγαίνουν καλά».


''Ἄν οἱ γάμοι γίνονται ἔτσι (μέ σεμνότητα), τότε θά μπορέσουμε μέ πολλή εὐκολία νά ὁδηγήσουμε καί τά παιδιά στήν ἀρετή. Γιατί, ὅταν ἡ μητέρα εἶναι τόσο σεμνή καί ἁγνή καί ἔχει καθέ ἀρετή, ὁπωσδήποτε θά μπορέσει νά κατακτήσει καί τόν ἄνδρα της καί νά τόν αἰχμαλωτίσει στήν ἀγάπη της.
Καί, ἀφοῦ τόν κατακτήσει, θά τόν ἔχει πολύ πρόθυμο βοηθό στή φροντίδα γιά τά παιδιά καί ἔτσι θά προσελκύσει καί τό Θεό στήν ἴδια αὐτή φροντίδα· καί ὅταν Ἐκεῖνος βοηθεῖ στήν καλή αὐτη προσπάθεια καί ἀσκεῖ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν, δέν θά συμβεῖ τίποτε τό δυσάρεστο, ἀλλά καί τά πράγματα τῆς οἰκογένειας θά πηγαίνουν καλά..''
∽ Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος PG 51, 240
Ἐγκώμιον εἰς Μάξιμον ΕΠΕ 27, 208

https://agiopneymatika.blogspot.com